Toimistotyöntekijöiden Kiila-kuntoutus

Kiila-kuntoutus on Kelan uusi kuntoutusmuoto työssä oleville. Sen tavoitteena on parantaa ja tukea työntekijän työkykyä sekä edistää hänen pysymistään työelämässä. Kuntoutuksessa arvioidaan monipuolisesti kuntoutujan kuntoutustarvetta ja siihen johtaneita syitä. 

Kohdehenkilöt ja valintakriteerit

  • jotka ovat vakituisessa työsuhteessa tai jotka työskentelevät määräaikaisissa, toistuvissa työsuhteissa tai yrittäjinä
  • joiden työkyky ja ansaintamahdollisuudet ovat sairauden vuoksi heikentyneet tai niiden arvioidaan heikentyvän merkittävästi lähivuosina
  • joka on valmis tekemään muutoksia ja haluaa jatkaa työssä oloaan

Hakijoiden kuntoutustarvetta ja -mahdollisuutta tulee olla selvitetty työpaikalla ja/tai työterveyshuollossa ja työpaikan ja työterveyshuollon toimenpiteet eivät riitä työkyvyn ylläpitämiseksi.

Kurssi toteutetaan ryhmämuotoisina avovuorokausina ja yksilöllisen avopäivän sekä käyntikertojen yhdistelmänä. Kurssi toteutetaan 1 – 1.5 vuoden aikana. Pitkien matkojen tai hankalien kulkuyhteyksien päästä kulkeville tarjotaan majoitusmahdollisuus.

Kurssin toteuttaa: 

Kiipulan Espoon toimipaikka, Kutojantie 3-5 , 02630 Espoo
yhteyshenkilö: Anne Ruotsala, s-posti: kuntoutus.espoo@kiipula.fi, puh.050 4204 116

Kurssille hakeminen Hakemukset vastaanottaa Kela. Kurssille haetaan Kelan lomakkeella KU101, liitteeksi lääkärin B-lausunto kuntoutustarpeesta sekä esimiehen kanssa tehty työpaikkaselvitys, lomake KU 200. Kurssin numerotunniste 67675

Kuntoutujan jaksot

Kuntoutujan tilanteen arviointi                                                          

13.04.2017 - 26.05.2017 yksilöllinen jakso 1 vrk ja asiantuntija 1 käyntikerta työpaikalla

Ryhmäjaksot

29.5 - 1.6.2017 ryhmäjakso, 4 vrk
4 - 6.9.2017 ryhmäjakso, 3 vrk

20 - 22.11.2017 ryhmäjakso, 3 vrk

26 - 28.2.2018 ryhmäjakso, 3 vrk

ryhmäjaksojen välissä voidaan toteuttaa 2 yksilöllistä käyntikertaa kuntoutujan tarpeen mukaan

Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia.

Ota yhteyttä, kysy lisää:

Anne Ruotsala, s-posti: kuntoutus.espoo@kiipula.fi, puh.050 4204 116

Lisätietoja kiila kuntoutuksesta

Esite toimistotyöntekijöiden Kiila kuntoutuksesta.docx


www.kela.fi