Blogi

 

 

Blogi: Syksyn liittokierrokset alkavat, ja sote-valmistelu jatkuu5510<p>​Elokuun alussa asiantuntijat ja valtiovallan edustajat ovat kertoneet Suomen talouden kääntyneen loivaan nousuun. Samaa sanomaa jatketaan toteamalla, että nyt ei kuitenkaan palkkoja voida korottaa juuri ollenkaan, etenkään julkisella sektorilla, koska orastava kasvu saattaisi tyrehtyä. Sanomaa täydennetään korostamalla, että vientisektorin palkankorotukset ovat muillekin ehdoton yläraja. Kunta-alan palkansaajajärjestöt, kuten Jyty, ovat ilmoittaneet, että kilpailukykysopimuksen mukaiset 30 %&#58;n lomarahaleikkaukset vuosina 2017–2019 on otettava huomioon tulevissa sopimusratkaisuissa eli palkanmenetykset on kompensoitava. </p><p>Tätä kohta alkavaa myllerrystä/voimainmittelöä/sopimusneuvotteluja ja kaikkea tältä väliltä haasteellistaa soten uudelleenvalmistelu. Hallitus päätti heinäkuun alussa, että perustuslakivaliokunnan kesäkuun lopussa antaman lausunnon edellyttämien muutosten toteuttamiseksi valmistellaan uusi hallituksen esitys, joka annetaan eduskunnalle vuoden 2018 alussa. Erityisesti maakunnan velvollisuutta yhtiöittää perustason sote-palvelut on pohdittava uudelleen, sillä perustuslakivaliokunta katsoi, että maakunnan olisi voitava myös itse tuottaa sote-palveluja. Yhtiöittämisvelvollisuuden poisto aiheuttaa muutostarpeita valinnanvapauslakiin. Valiokunta piti kuitenkin tärkeänä sitä, että sote-palveluiden järjestämisvastuu siirretään yksittäisiä kuntia suurempien toimijoiden hoidettavaksi. Korjattu hallituksen esitys lähtee lausunnolle marraskuun alussa.</p><p>Sote-uudistuksen uudelleenvalmistelu merkitsee myös sitä, että lakiesitys kuntien ja maakuntien työnantajaedunvalvonnan järjestämisestä tulee ainakin lykkääntymään. Tällä on myös vaikutusta syksyn sopimusneuvotteluihin ja sopimuskauteen. Käymme siis perinteisen liittokierroksen nykyisillä sopimuksilla.</p><p>Palkankorotus vuodelle 2018 pitää olla joko euromääräinen tai ns. sekalinja, joka turvaa vähintään x euroa kaikille. Pelkästään %-perusteinen korotus ei ole hyväksyttävissä. Palkankorotukseen pitää sisältyä matalapalkka- ja naispalkkaerät. Kunnan lomarahaleikkaukset on huomioitava, ja tästä asiasta tulee neuvottelujen suurin vääntö.<br> <br>Sopimuskauden pituudesta sopiminen tulee olemaan normaalia haasteellisempaa sote-uudistuksen vuoksi. Eräs vaihtoehto voisi olla malli, joka koostuu kahdesta jaksosta, josta jälkimmäinen olisi myös irtisanottavissa.<br><br>Työhyvinvoinnin edistäminen on näissä uudistusmyllerryksissä erityisen tärkeää. Esimerkiksi koulutus (mm. lisä- ja täydennyskoulutus), perehdytys, tiedonsaanti sekä osatyökykyisten ammatillinen kuntoutus ovat näitä asioita, jotka vaikuttavat työhyvinvointiin. Nämä asiat tulevat olemaan sopimusneuvotteluissa esillä.<br><br>Henkilöstöedustajat ovat kaikissa muutostilanteissa keskiössä, ja heidän asemansa parantaminen mm. tiedonsaannin, ajankäytön, työstä vapautuksen ja korvausten osalta ovat myös Jytyn listalla sopimusneuvotteluissa.<br><br>Neuvotteluista ja soten etenemisestä lisää seuraavissa numeroissa sekä somessa.<br><br>Keltaisten ja oranssien värien odottelussa! </p><p>Marja Lounasmaa, Jytyn edunvalvontajohtaja</p><p><br></p><p><br></p>28.8.2017 21:00:00Blogi29.8.2017 11:05:27395http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/otayhteytta/keskustoimisto/PublishingImages/Marja%20Lounasmaa%20%20lowres.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Blogi: Jakova(a)rasta 5109<p>Työmarkkinajärjestöt valmistautuvat täyttä häkää syksyn liittokohtaisiin neuvotteluihin. Työnantajaleiri puhuu maltista, jopa nollalinjasta, sillä korotuksilla – pienilläkin - vaarannetaan varoittelijoiden mukaan Suomen talouskasvu. Valtiovaraniministerin mielestä jakovaraa ei ole. Hän varoitteleekin jakovaarasta.</p><p>Joka tapauksessa on selvää, että liittokierros tulee olemaan julkisen sektorin työntekijöiden osalta harvinaisen haastava. Heiltä kun leikattiin kilpailukykysopimuksen seurauksena – hallituksen pakkolakiuhkailujen saattelemana - kolmannes lomarahoista kolmen vuoden määräajaksi. Kiky-vaatimusta hallitus perusteli sen vaikutuksilla julkiseen talouteen. Tavoitteena hallituksella oli tukea erityisesti vientisektoria. </p><p>Viennin elpymistä onkin ollut havaittavissa. Syitä siihen voidaan vain arvailla. Monet talousviisaat tulkitsevat sen johtuvan pääosin maailmantalouden elpymisestä. </p><p>Mene ja tiedä! Se kuitenkin tiedetään, että kiky leikkasi julkisen sektorin eli kuntien, valtion ja kirkon työntekijöiden ostovoimaa. Ei kuitenkaan niin paljon kuin mikä olisi ollut kikyn vaihtoehto. Pakkolakipaketti olisi lyhentänyt julkisen sektorin pisimpiä vuosilomapäiviä 38&#58;sta 30&#58;een, tuonut sairausajan karenssin, muuttanut arkipyhät palkattomiksi ja leikannut ylityökorvauksia.</p><p>Kun näistä kiky-lähtökohdista sopimusneuvotteluja ryhdytään vääntämään, tilanne on todella haasteellinen. Toukokuussa kokoontunut Jytyn valtuusto vaati kannanotossaan (&#160;<a href="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/jytyn-liittovaltuusto-epatasa-arvoinen-palkkakehitys-pysaytettava.aspx">http&#58;//www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/jytyn-liittovaltuusto-epatasa-arvoinen-palkkakehitys-pysaytettava.aspx</a>&#160;), että epätasa-arvoinen palkkakehitys naisvaltaisilla aloilla on saatava katkaistua ja palkankorotuksia on tultava. </p><p>Toivottavaa olisi, että vuoden 2007 liittokierroksesta oppia ottaneena poliittiset päättäjät eivät sotkeutuisi neuvotteluprosessiin . Toki neuvotteluosapuolten toive on, että hallitus kertoisi ennakkoon, millaisilla toimenpiteillä, esim. tuloveron kevennyksillä,&#160;palkkaratkaisua mahdollisesti tuettaisiin. Vai tuetaanko lainkaan? Selvää on, että ilman palkankorotuksia liittokierroksella sopimuksia ei synny.&#160;&#160;</p><p>Vientiteollisuus on tällä kertaa sopimuspelin päänavaaja. Kokemukset aiemmilta liittokierroksilta kertovat, että nimenomaan liittokierroksilla nimelliskorotukset ovat aiemmin olleet kaikkein suurimpia. </p><p>Uusi vastaikään perustettu Teollisuusliitto on aiempaa vahvempi vastavoima neuvottelupöydän toisella puolella istuvalle työnantajaleirille. Se, mille vaatimustasolle vientiliitoissa korotuksissa päädytään, määrittää hyvin pitkälle tulevan palkkalinjan. </p><p>Kuntatyöantajaa edustavan KT&#58;n työmarkkinajohtaja on puhunut &quot;äärimaltillisesta&quot; linjasta. Palkat ovat kuitenkin vain osa tulevaa sopimuspakettia. Tekstikysymykset, joilla vaikutetaan mm. työntekijöiden työelämäkysymyksiin laajemmin, ovat neuvottelupöydässä mukana. Tällaisia ovat mm. työntekijöiden osaamisen edistäminen koulutuksen avulla, työaikajoustot, paikalliseen sopimiseen sekä henkilöstön edustajien ajankäyttöön, tiedonsaantiin ja korvauksiin liittyvät kysymykset. </p><p>Teksti&#58; Kari Hietamäki, Jytyn viestintäjohtaja, päätoimittaja</p>8.8.2017 21:00:00Blogi29.8.2017 11:07:07321http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/otayhteytta/keskustoimisto/PublishingImages/Kari%20Hietamäki%20lowres.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" />