Ajankohtaista​

Tilaa Jytyn tiedotteetRSS-syötteenä.
Tilaa Jytyn tiedotteetRSS-syötteenä.

Tilaa RSS-syötteenä: Jytyn tiedotteet.     Tilaa RSS-syötteenä: Kaikki uutiset ja Jytyn tiedotteet.

 

 

Aktiivimalli hämmentää ja luo epävarmuutta - Yhteydenotot TE-toimistoihin lisääntyneet5089<p>Vuoden alusta Suomen 270 000 työtöntä työnhakijaa on joutunut varautumaan niin sanotusta työttömyysturvan aktiivimallista johtuviin muutoksiin. Yhteydenotot TE-toimistoihin ovat lisääntyneet.</p><p>- Ihmiset ovat hyvin huolissaan, Pohjois-Karjalan TE-toimiston johtaja Sirpa Eklund toteaa.</p><p> </p><h3>Lisäresurssit puuttuvat</h3><p>Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen alueella oli marraskuussa työ- ja elinkeinoministeriö TEMin työllisyyskatsauksen mukaan noin 10 500 työtöntä työnhakijaa. Samaan aikaan alueella oli avoimia työpaikkoja runsaat 700.</p><p>&#160;Eklundin mukaan aktivointimallin vaatimiin lyhytaikaisiin työpaikkoihin tai TE-toimiston tarjoamiin lyhytkursseihin ei ole tiedossa lisäystä.</p><p>&#160;- Meillä ei ole lisäresursseja, Eklund toteaa.</p><p>&#160;Pohjois-Karjalassa on maan korkein työttömyysaste.&#160; </p><h3>Lisää kursseja tiedossa</h3><p> Uudenmaan TE-keskuksessa on siirretty syksylle suunniteltuja kursseja keväälle. Runsaisiin yhteydenottoihin on pyritty vastaamaan myös toimiston kotisivuille perustettuun aktiivimallia koskevaan tietopankkiin. </p><p>&#160;Uudenmaan TE-toimiston johtaja Jarmo Ukkonen kertoo tämän kevään vähintään viisi päivää kestävien työnhaku- ja valmennuspäivien täyttyvän vinhaa vauhtia.</p><p>&#160;- Piakkoin joudutaan siirtämään syksylle varattuja paikkoja jo alkukevääseen suuren kysynnän vuoksi, Ukkonen kertoo.<br> Uudenmaan noin 12 700 avointa työpaikkaa ei riitä runsaan 76 000 työttömän työllistymiseen.&#160;</p><h3>Satakunnassa suunta ylös</h3><p> Satakunnan TE-toimiston johtaja Juhani Sundell kuulostaa osittain tyytyväiseltä, sillä alueen työvoimakysyntä on noussut muuta maata jyrkemmin. Automaatio- ja robotiikka-ala vetää.</p><p>Noususuhdanteesta huolimatta pitkäaikaistyöttömiä ja alalle kouluttamattomia työttömiä näiden alojen vetovoima ei auta.<br> </p><p>- Yhteydenotot ovat lisääntyneet. Käsitteet aiheuttavat hämmennystä, samoin työttömyysturvajärjestelmä, jossa aktivoinnista päättävien työttömyyskassojen ja Kelan osuus koetaan hankalaksi, Sundell kertoo.</p><p>&#160;Työttömiä työnhakijoita Satakunnassa oli marraskuun tilastojen mukaan lähes 10 500. Avoimia työpaikkoja oli runsaat 1 500.<br> </p><h3>Aktiivimalli puree huhtikuussa</h3><p>Aktiivimallin mukaan työttömän on osoitettava aktiivisuutensa tarkastelujaksolta eli 65 maksupäivän ajalta. Vuoden alusta voimaan tullut laki osoittaa voimansa ensimmäisen tarkastelujakson jälkeen eli huhtikuun alussa.</p><p>Maaliskuun loppuun mennessä työttömän työnhakijan pitää olla työskennellyt 18 tuntia tai saanut yrittäjätuloa 241,04 euroa.<br> Aktiivisuudeksi luetaan myös osallistuminen vähintään viiden päivän pituiseen omaehtoiseen koulutukseen tai työvoimaviranomaisen järjestämään koulutukseen, kuten uravalmennukseen. </p><p>Jos työtön ei ole osoittanut aktiivisuutta, häneltä leikataan 4,65 prosenttia työttömyyskorvauksesta.</p><p>UP/Tiina Tenkanen<br></p>16.1.2018 22:00:00Ajankohtaista17.1.2018 15:41:30http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/JYTY_puna_prosentti_rgb.jpg" width="293" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kirkon tes-neuvottelut jatkuivat 16.1.5085 <p>Neuvottelut kirkon yleisestä virka-ja työehtosopimuksesta jatkuivat tiistaina 16.1. Neuvotteluissa keskityttiin työajallisten työaikamääräyksiin ja kokeilun aikana esille nousseisiin ongelmakohtiin. Lisäksi Kirkon työmarkkinalaitos esitteli näkemyksiään yhteistoimintasopimuksen muutostarpeista. Kirkon neuvottelut jatkuvat jälleen ensi maanantaina. </p><p> Lisätietoja&#58; työmarkkinalakimies Anne Sarvi, anne.sarvi@jytyliitto.fi</p>16.1.2018 22:00:00Ajankohtaista17.1.2018 10:33:56http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Työterveyslaitoksen neuvottelut jatkuivat 16.1.5075 <p>Työterveyslaitoksen neuvottelut jatkuivat 16.1.2018. Neuvotteluissa käytiin läpi sopimusosapuolten tavoitteita ja keskusteltiin palkkausjärjestelmän uudistuksesta ja sen aikataulutuksesta. Neuvottelut jatkuvat maanantaina 22.1.2018.</p><p>Lisätietoja&#58; työmarkkinalakimies Anne Sarvi, anne.sarvi@jytyliitto.fi</p>16.1.2018 22:00:00Ajankohtaista17.1.2018 10:33:34http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Sopimusneuvottelut jatkuivat kunta-alalla pääneuvotteluryhmässä5073<p>​Kunta-alan pääneuvotteluryhmä kokousti tiistaina 16.1. aamupäivällä sopimusneuvottelujen merkeissä. Seuraava pääryhmän kokous on keskiviikkona 24.1. iltapäivällä. KVTES-ryhmä kokoontuu jo perjantaina 19.1. Kunta-alan sopimukset ovat voimassa 31.1. asti.</p>15.1.2018 22:00:00Ajankohtaista17.1.2018 7:53:27http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Neuvottelutilanne eräillä yksityissektorin sopimusaloilla 16.1.5042 <p>Neuvottelutilanne 16.1. seuraavilla Jytyn yksityisillä sopimusaloilla&#58; Yksityisen sosiaalipalvelualan tes, Terveyspalvelualan tes, Suomen metsäkeskusta koskeva tes, Suomen riistakeskusta koskeva tes, Partiotyönantajia koskeva tes, Tapio Oy&#58;tä ja Tapio Silvaa koskeva tes ja Yleissopimus.</p><p>Kaikilla sopimusaloilla ovat neuvottelut alkaneet ja tammikuulle on sovittuna neuvotteluaikoja. Näiden sopimusten päättymispäivä on 31.1.2018 ja uusi työehtosopimuskausi alkaa 1.2.2018, mikäli päästään neuvottelutuloksiin. Sekä työntekijäosapuolet että työnantajaliitot ovat antaneet toisilleen sopimustavoitteet kirjallisesti. Kummallakin osapuolella on siis tiedossa kullakin sopimusalalla asiat, joista neuvotellaan.</p><p>Palkankorotusten yleiseksi linjaksi on muodostunut 3.2 %&#58;n korotukset kahden vuoden sopimuksissa (syksyn ja talven aikana tehdyt). Yleisen linjan mukaiset palkankorotukset yksityissektorilla ovat Jytyn tavoitteena. Lisäksi neuvotellaan palkankorotusten jakautumisesta ja painotuksista jokaisessa neuvottelupöydässä. </p><p>Jokaisessa työehtosopimuksessa on tekstipuolella tavoitteita. Nämä liittyvät mm. henkilöstöedustajien toimintaedellytysten parantamiseen, palkallisen koulutusoikeuden laajentamiseen, tekstien selkeyttämiseen. Yhtenä osana on 0-sopimuksien käyttämisen rajoittaminen erityisesti yksityisellä sosiaalipalvelualalla. Muutamilla sopimusaloilla on tavoitteena saada oikeus yhden päivän palkalliseen poissaoloon tietyissä tilanteissa.</p><p>Tämän hetken tilanne on haastava kaikissa neuvottelupöydissä ja liittokierros ei ole koskaan helppo. Neuvottelut jatkuvat intensiivisesti kaikilla sopimusaloilla.</p><p>Lisätietoja&#58; Päivi Salin, työmarkkina-asiamies (yksityiset alat)<br></p>15.1.2018 22:00:00Ajankohtaista16.1.2018 13:03:2658http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx