Avoimet työpaikat

 Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty on kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisellä palvelusektorilla työskentelevien noin 55 000 jäsenen edunvalvontaa hoitava ammattiliitto, joka on STTK:n jäsen.

 ETSIMME LÄNSI-SUOMEN ALUEELLE VAASAN TOIMIPISTEESEEN VAKITUISEEN TYÖSUHTEESEEN

 ALUEASIAMIESTÄ

jonka tehtäviin kuuluvat Jytyn järjestötoiminnan ja edunvalvonnan paikallinen ohjaus, neuvonta ja tiedotus sekä alueelliset koulutukset ja tilaisuudet. Työntekopaikkana on Vaasan toimipiste, jossa työpa­rina on järjestöasiamies. Länsi-Suomen aluetiimiin kuuluvat myös Tampereen toimipisteessä työskentelevät kaksi alueasiamiestä.

Työ edellyttää järjestötoiminnan ja edunvalvonnan tuntemusta, jous­tavuutta niin tehtävien kuin työaikojenkin suhteen, esiintymistaitoa sekä yhteistyökykyä. Henkilön vastuulla on myös alueen ruotsinkie­linen palvelu, joten edellytämme erinomaista ruotsinkielen taitoa.

Lisätietoja tehtävästä antaa järjestöjohtaja Ari Sauros (0400 343 424). Hakemukset palkkatoivomuksineen tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen eija.turunen@jytyliitto.fi viimeistään tiistaina 24.10.

------------------------------------

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty är ett fackförbund som sköter cirka 55 000 medlemmars intressebevakning i kommuner, samkommuner, församlingar och inom privata sektorn. Jyty är STTK:s medlemsförbund.

VI SÖKER TILL ENHETEN I VASA INOM VÄSTRA-FINLAND REGION

 REGIONOMBUDSMAN

 till ordinarie arbetsförhållande. Till uppgifterna hör att leda, ge råd och information gällande Jytys lokala organisation och intressebevakning samt sköta regionala utbildningar och tillställningar. Arbetsplatsen är vid Vasa enheten, där kollegan är organisationsombudsman. Till Västra-Finlands regionteam hör även två regionombudsmän, som arbetar vid verksamhetsstället i Tammerfors.

Arbetet förutsätter kännedom om organisationsverksamhe­ten och intressebevakningen, flexibilitet såväl beträffande arbetstider, konst att uppträda samt samarbetsförmåga. På personen åligger även den svenskspråkiga servicen, varför vi förutsätter utmärkta kunskaper i svenska språket.

Tilläggsinformation om uppgiften ger organisationsdirektör Ari Sauros (0400 343 424). Ansökningar jämte löneanspråk bör sändas elektroniskt till adressen eija.turunen@jytyliitto.fi senast tisdagen 24.10.